Mål og verdier

Hvorfor bli medlem av Fransk-Norsk Handelskammer (CCFN)?

Vi har vært i sentrum av fransk-norsk næringsliv siden 1919, og gjennom våre to kontorer i Paris og Oslo har vi sterk kunnskap til de bransjene som knytter Norge og Frankrike sammen. Takket vår lange erfaring og grundige ekspertise kan vi tilby skreddersydde tjenester til selskaper som ønsker å utvikle seg på det franske eller det norske markedet.

CCFN fungerer som et mellomledd mellom selskaper i både Norge og Frankrike, og vi representerer over 250 medlemmer i alle sektorer: industri, tjenester og handel. 

 

 

Mål og visjon

Vårt mål er å promotere de økonomiske, kommersielle og industrielle båndene som knytter Norge og Frankrike sammen, samt å fremme bilateralt samarbeid mellom de to landene. 

Vi har vært en viktig aktør i Norge og Frankrike siden 1919, og vår visjon er at vi skal fortsette å spille en nøkkelrolle innen fransk-norsk næringsliv i minst hundre år til. 

 

Våre verdier

SAMARBEID


Takket være våre medlemmer og våre samarbeidspartnere i næringslivet, har Fransk-Norsk Handelskammer blitt en viktig aktør i det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Frankrike. Våre medlemmer kommer fra et stort utvalg forskjellige sektorer. Dette tillater oss å være aktive innen områder som teknologi, energi og maritim industri, samt å fremme samarbeid på tvers av sektorer og bransjer. 

 

 

UTVIKLING


Vi følger utviklingen av nye markedstrender i Norge og Frankrike nøye. Gjennom å holde oss oppdatert på ny teknologi og nye trender kan vi bedre bistå våre medlemmer og partnere. 

 

INNOVASJON


Fransk-Norsk Handelskammer jobber med å fremme innovasjon og utveksling av kunnskap, med mål om å styrke samarbeidet og forholdet mellom næringslivet i Norge og Frankrike. Mottoet for vårt hundreårsjubileum i 2019 er:

"Building a sustainable future together"

Les mer
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin