La Quinzaine Nordique

For tidligere utgaver, se her.

Les dernières publications

La Quinzaine Nordique N°167 -21 Décembre 2018

La Quinzane Nordique er en rapport som publiseres av franske økonomiske myndigheter to ganger i måneden. Den inneholder nyheter om den økonomiske og finansielle situasjonen i de nordiske landene.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Are you an innovative French company specialized in energy transition?