Hundreårsjubileum 2019

Et eksepsjonelt hundreårsjubileum

I 2019 feiret det Fransk-Norske Handelskammeret (CCFN) 100 år (1919-2019) som inngangsporten til det fransk-norske næringslivet. Siden opprettelsen i 1919 i Christiania (Oslo) har CCFN vært en viktig aktør i utviklingen av handelsforbindelsene mellom Frankrike og Norge. Siden den gang har forbindelsene mellom de to landene blitt stadig tettere. Nå, mer enn noen gang, er det behov for å styrke og støtte opp om konkrete utfordringer.

Det har oppstått mange muligheter for samarbeid rundt nye temaer som innovasjon, kunstig intelligens og digital transformasjon, med særlig vekt på kampen mot klimaendringene. Vi ser nå frem til å styrke disse forbindelsene for å bygge en bærekraftig fremtid. Sammen med vårt nettverk av engasjerte medlemmer og partnere har vi som mål å øke bevisstheten, fremme verdiene bærekraft, samarbeid og omstilling og fremme utviklingen av bærekraftige løsninger på ulike områder (energi, blå økonomi, mobilitet og mange andre).

Som en del av 100-årsjubileet feiret vi de historiske båndene mellom våre to land og samlet nettverket vårt til fremtidsrettede arrangementer. Vi var glade for å kunne dele dette eksepsjonelle jubileumsåret med våre medlemmer og partnere på en rekke arrangementer i løpet av året, inkludert tre store samlinger i Paris, Oslo og Toulouse.

Et århundre med fransk-norsk samarbeid

Episode 1

Frankrike og Norge, starten på et stort eventyr!

Episode 2

En episode som kunne ha endret historiens gang!

Episode 3

En gullalder for samarbeidet mellom Frankrike og Norge!

Episode 4

Samarbeid for å bygge en bærekraftig fremtid for Frankrike og Norge!

En stor takk til våre bedriftssponsorer av 100-årsjubileet

Close

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Close

Meld deg på vårt nyhetsbrev!