Komiteer

Møtereferater fra komiteene

Toutes les actualités des comités

Handelskammerets komiteer

Komiteene er satt sammen av medlemmer innenfor en viss sektor, og tilbyr medlemmene våre å utveksle informasjon og erfaringer med andre innenfor samme sektor, bransje eller industri. 

Hver komité møtes tre til fem ganger i året. 

 

Close

Registrations to the French-Norwegian Forum: Sustainable Future are open!