Våre samarbeidspartnere

I alle sine aktiviteter samarbeider CCFN tett med :

  • CCI France International består av 113 handels- og industri-kamre grupper (CCI FI) fordelt på 166 kontor i 83 land, noe som utgjør det største private nettverket av franske bedrifter i verden (mer enn 32.000 franske og utenlandske bedrifter);
     
  • CCI France sitt nettverk består av 162 handels- og industrikamre i Frankrike og deres medlemmer (2,5 millioner bedrifter);
     
  • EU Chambers of Commerce in Norway samler europeisk handelskamre i Oslo, samt økonomiske representanter fra de europeiske ambassadene.

I Oslo

Den franske ambassaden i Norge

Den franske ambassaden i Norge er Frankrikes diplomatiske representasjon i Norge. Siden november 2022 har ambassadøren vært Florence Robine.

Det franske instituttet i Norge

Institut Français de Norvège har vært til stede i Norge siden 1963 og er en sentral aktør i det fransk-norske kulturelle, vitenskapelige, akademiske og utdanningsmessige samarbeidet.

Den franske skolen i Oslo

Den Franske Skolen i Oslo er en internasjonal skole som er åpen for alle og tar imot barn i alderen 3 til 18 år, enten de snakker fransk eller ikke. Undervisningen på Den franske skolen i Oslo følger den franske læreplanen.

Promosalons

Foreningen Promosalons ble opprettet i 1967 på initiativ av:

  • Handelskammeret og industrikammeret i Paris (CCIP)
  • det franske utenrikshandelssenteret (CFCE)
  • Fédération française des salons spécialisés (FFSS, nå FSCEF)

Atout France

Atout France er Frankrikes byrå for utvikling av turisme, og har som oppgave å markedsføre Frankrike som reisemål for reisende fra andre land gjennom informasjon, pressearbeid og salgsfremmende tiltak.

French Tech Nordics samler regionens fransktalende teknologi- og innovasjonsaktører.

Våre gratisarrangementer samler regelmessig økosystemet av innovative oppstartsbedrifter: gründere, investorer, institusjoner, ansatte i teknologiselskaper og forskningsinstitutter.

French Tech Nordics drives av frivillige i hvert av de nordiske landene og er akkreditert av den franske regjeringens FrenchTech-misjon for å støtte økosystemet for oppstartsbedrifter. Fransk-norsk handelskammer støtter og oppmuntrer French Techs aktiviteter i Norge.

Skriv til oss på lft.norway(@)gmail.com for å bli informert om våre neste aktiviteter, og følg oss på LinkedIn.

I Paris

Den kongelige norske ambassade i Paris

Den kongelige norske ambassade i Paris er Norges diplomatiske representasjon i Frankrike. Ambassadør siden 2021 har vært Niels Engelschiøn.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge fremmer næringsutvikling nasjonalt, både for næringslivet og for Norges økonomi, og bidrar til å utløse potensialet i de enkelte distrikter og regioner ved å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Business France

Business France er det nasjonale byrået for internasjonalisering av fransk økonomi. Det er ansvarlig for den internasjonale utviklingen av bedrifter og deres eksport, samt for å søke etter og ta imot internasjonale investeringer i Frankrike.

bpifrance

Bpifrance, den franske statseide investeringsbanken, støtter bedrifter fra oppstart til børsnotering, fra kreditt til egenkapital. I hver region tilbyr bpifrance finansierings- og investeringsløsninger som er skreddersydd for hver fase i bedriftens liv.

Seafood from Norway

Seafood from Norway er et initiativ fra den norske sjømatnæringen. Målet er å markedsføre norske sjømatprodukter til forbrukere over hele verden.

Den norske Paris-sirkelen

Cercle Norvégien de Paris er en klubb som er åpen for nordmenn og venner av Norge. Cercle Norvégien de Paris arrangerer blant annet temalunsjer, tradisjonelle festivaler, utstillinger og konserter.

Close

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Close

Meld deg på vårt nyhetsbrev!