Thomas Fredrik Olsen

En av de grunnleggerne av Fransk-Norsk Handelskammer

Fred Olsen, også en av grunnleggerne av Fransk-Norsk Handelskammer, var en av Norges foregangsmenn innen shipping-virksomhet.

I 1885 overtok Olsen to av sine fars skip, og gjennom modernisering og ny teknologi utvidet han virksomheten til å inkludere over 150 skip. Flere av disse ble solgt for profitt, og ved Olsens død i 1933 satt selskapet igjen med 65 aktive skip. Olsens motorskipsflåte var å regne som en av verdens mest moderne, og Olsen hadde nærmest monopol på flere av rutene han opererte.

Fred Olsen var en særdeles dyktig forretningsmann, og han var også kjent for å ha et enormt godt forhold til sine ansatte. Under første verdenskrig betalte han arbeiderene sine 200 kr ekstra per tur i risiko-kompensasjon. Med sitt selskap Fred. Olsen & Co. eide han også skipsverftet Akers mekaniske verksted.  I 1919 annonserte Aftenposten at skipsmegler Olsen hadde donert sin del av selskapets overskudd det seneste året til arbeiderene sine, og at han hadde overlatt ansvaret med å fordele pengene til fagforeningen. 

Fred Olsen ble, som Johan Steen, slått til ridder i St.Olavs Orden i 1911 og i innlemmet i den franske Æreslegionen i 1931.

Close

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Close

Meld deg på vårt nyhetsbrev!